ILD 10

Słowniczek pojęć ogrzewania drewnem

Dobrze wiedzieć więcej o spalaniu drewna

Zakres mocy

Zakres mocy podaje minimalną i maksymalną ilość kW, jaką piec na drewno wytwarza podczas normalnego użytkowania.

Cyrkulacja powietrza

Komora spalania naszych pieców na drewno została zaprojektowana tak, aby powietrze było „kierowane” z góry w dół wzdłuż szyby. Zapobiega to osadzaniu się sadzy i niespalonych cząstek na szybie, a tym samym poprawia widoczność płomieni..

Zamknięte spalanie i dopływ powietrza zewnętrznego

Piece opalane drewnem z zamkniętym spalaniem doprowadzają powietrze oddzielnym kanałem wentylacyjnym bezpośrednio do komory paleniskowej pieca.

Czyste spalanie

Czyste spalanie oznacza, że ​​piec na drewno posiada podwójny system spalania, który zamienia do 90% gazu i cząstek zawartych w dymie w ciepło, zmniejszając w ten sposób odpowiednio emisję zanieczyszczeń. Oznacza to również, że możesz prawie o połowę zmniejszyć zużycie drewna, jeśli zamienisz stary piec z "nieczystym" spalaniem na wersję z systemem czystego spalania.

Wermikulit

Wermikulit to materiał izolacyjny, który służy między innymi do wykonywania płyt wewnętrznych komory spalania w piecach na drewno. Kolor tych płyt nadają piecowi jasny i przyjemny wygląd, nawet jeśli ogień nie jest rozpalony.

Sprawność

Sprawność jest wskaźnikiem efektywności energetycznej Twojego urządzenia. Otwarty kominek ma sprawność maksymalnie 30%, podczas gdy nowoczesny piec na drewno ma sprawność od 70 do 85%. Ponadto piec z systemem czystego spalania zapewnia wysoką wydajność w całym zakresie mocy, nawet przy minimalnej mocy.