ILD 7

Zamknięte spalanie

Wszystkie piece na drewno ILD mogą być instalowane z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz budynku.

Powietrze do spalania może być dostarczane izolowana rurą przez ścianę za piecem lub izolowanym kanałem pod podłogą i dalej przez dno pieca. Dopływ powietrza zewnętrznego do pieca z zamkniętą komorą spalania spełnia wymagania dla „zrównoważonej” wentylacji w nowych domach. Takie rozwiązanie zapewnia także bardziej ekonomiczne wykorzystanie pieca, ponieważ spalamy powietrze z zewnątrz a nie to które już wcześniej zostało ogrzane.